Reference

Portfolio
Reference

Přístavba Pec pod Sněžkou

Pec pod Sněžkou

Navrhovaná přístavba objektu lze považovat za stavbu současné architektury s použitím některých prvků architektury tradiční, spočívající především v tvarosloví odpovídajícím krkonošským boudám. Aupatalský memokod popisuje jako charakteristický tvar střechy tradiční horské zástavby především střechu sedlovou. Zastřešení přístavby ubytovacího zařízení se k tomuto popisu přiklání a je doplněno pultovými vikýři – v tomto případě se jedná o prvek moderní architektury. Fasáda využívá přírodního materiálu a to modřínového dřeva. Je uvažována jako provětrávána z obkladu z modřínových prken. Krytina objektu je navržena jako titanzinková, falcovaná v antracitovém odstínu.

  • Datum:

    01.06. 2021

  • Klient:

  • Kategorie:

    Bytové stavby