Reference

Portfolio
Reference

Nástavba a můstek Obchodní akademie Janské lázně

Janské lázně

Novou střešní nástavbou byl splněn cíl navýšit prostory Obchodní Akademie a získat tak více plochy pro učebny a multifunkční prostory v Janských lázních. Zároveň bylo cílem propojení hlavní budovy s nedalekou vedlejší budovou pomocí nové propojovací lávky. Moderní a tvarově jednoduché doplnění respektuje a doplňuje stávající zástavbu a nekonkuruje stávajícímu rázu a výrazu budovy se splněným přáním a požadavkem na bezbariérovost. Celé nové podkroví s prosklenými plochami vytváří prostor pro multifunkční učebny, hygienické zázemí, kancelář ředitele, zástupců a především multifunkční prostor pro prezentace, dílny a další … a nezbytně nutné technické zázemí Akády. Celá nově navržená nástavba je energeticky soběstačná a nezávislá na stávající budově.

  • Datum:

    01.10. 2019

  • Klient:

  • Kategorie:

    Interiéry