Reference

Portfolio
Reference

Broumovský klasicistní statek

Křinice u Broumova

Studie renovace franckého dvorcového statku ve vesnické památkové rezervaci Křinice u Broumova. Vesnice se nachází v CHKO Broumovsko. Statek tvoří dvě stávající budovy a to hlavní obytná komorochlévní budova a výměnek. Studie navrhuje dostavbu dvou zaniklých objektů kolny a stodoly pro uzavření prostoru dvora. Nové objekty budou sloužit jako krytá parkovací stání s letní kuchyní a budoucí penzion. Středu dvora dominuje solitérní vzrostlý ořech, který dává stavbám měřítko, poskytuje stín a odpuzuje hmyz. Rybníček bude sloužit jako okrasný a část bude koupací s malým molem. 
Fasády objektů jsou navrhnuty po konzultacích s národním památkovým ústavem celé štukované původní technikou s tabulkovými okny a klasicistními kazetovými vstupními dveřmi. Původní stavební materiál pískovec je obnoven na venkovních zpevněných plochách i na konstrukcích objektů.

  • Datum:

    10.11. 2015

  • Klient:

  • Kategorie:

    Rodinné domy