Reference

Portfolio
Reference

Soubor pěti domů u Trutnova

Hmoty domů jsou navrženy jednoduché až archetypální s důrazem na zachování tradičního krajinného rázu. Klasický český obdélníkový půdorys se sedlovou střechou je doplněn o moderní kryté stání s plochým vegetačním zastřešením. Měřítko staveb je harmonické ve vztahu k okolní zástavbě a krajině. Tvarově vychází z tradiční výstavby, avšak esteticky a funkčně odpovídá vysokým nárokům na součanou výstavbu. Jsou osazena velkoformátová okna a z jihu je navrženo stínění, které v letních měsících zabrání přehřívání domu.
Tři stěžejní použité materiály jsou: dřevo, sklo a kámen. Fasádu tvoří obklad modřínovými prkny, které jsou napuštěny přírodním olejem. Pro obložení garáže a soklu je použit lokální štípaný kámen.

  • Datum:

    27.10. 2021

  • Klient:

  • Kategorie:

    Rodinné domy