Reference

Portfolio
Reference

Vila ve svažitém terénu

Trutnov

Jedná se o novostavbu rodinného domu na svažitém terénu, kde hmota domu je tvořena dvěma kvádrovitými hmotami usazenými kolmo na sobě. Vrchní hmota vytváří dojem usazení na spodní kvádrovitou hmotu a je přes ní ještě v jižní části vykonzolována, aby tvořila zastřešení posezení na terase. Horní kvádrovitá hmota objektu slouží pro parkování dvou osobních vozidel, vstup do domu, pracovnu a ložnici s hygienickým zařízením. Spodní kvádrovitou hmotu tvoří obytná část (obývací pokoj, jídelna, kuchyně, dvě ložnice) a část hygienického a technického zařízení s wellness a fitness částí. Dolní podlaží prostupuje přes velké prosklené plochy a terasu do zahrady. Nároží vykonzolované horní hmoty a stejně tak spodní je opticky odlehčeno rohovým oknem. Dojem usazenosti podstavy vytváří obložení kamenem dolní části a bílý štukovaný povrch dodávající lehkost horní hmotě.

  • Datum:

    04.11. 2015

  • Klient:

  • Kategorie:

    Rodinné domy