Reference

Portfolio
Reference

Interiér kanceláře Agro farmy

Staré Sedlo, Plzeňský kraj

Tento projekt se zabývá místností na statku, která bude proměněna na kancelář s jednacím prostorem. Prostor jsme se snažili opticky rozčlenit na část kanceláře majitelky a část jednacího prostoru. Vzdušného prostoru jsme docíli použitím světlých materiálů a hlavně jsme se snažili nepřečleňovat místnost dělícím prvkem. Místnost je otevřena do krovu, kde bude zachován a doplněn stávající krov. U zlomu střechy a delších obvodových stěn, jsou umístěné truhlíky osázené rostlinami živými i umělými. Na štítových zdech je využitý obklad z pálených cihel nacházejících se na statku, které ve finální části budou běleny. Výraznými prvky, které jsou umístěny na zdi naproti vstupu, je vytvoření "praskliny" v obkladu z cihel a zasazení suchého mechu do ní, dále pak umístění suchého, od kůry očistěného, stromu. Hlavní dominantou jsou kancelářské stoly s masivní dřevěnou deskou, podepřené kovanými podnožemi. Na delší stěně je umístěno logo farmy a také dotykový monitor sloužící pro promítání či prezentace. Celá místnost je napojena na inteligentní systém, který ovládá spínače světla, žaluzie, termostat, televize a další.

  • Datum:

    12.02. 2021

  • Klient:

  • Kategorie:

    Interiéry